Vertikální zahrady

jsou ozeleněné stěny v interiérech a exteriérech. Jde o výsadbu rostlin na svislých stěnách pomocí různých způsobu uchycení, kde zejména v interiéru vytvoří příjemnou dekoraci, která zároveň snižuje prašnost, zvyšuje množství kyslíku a usnadňuje dýchání.

Tímto druhem ozelenění se zabýváme několik let. Během této doby jsme již vyzkoušeli několik technologií a jdeme také cestou vlastního vývoje. Navázali jsme spolupráci s několika firmami ze západní Evropy, jejichž systém považujeme za nejvíce vyspělý a který instalujeme.

Ozelenění stěn je náročné na provedení a to od výběru vhodných rostlin přes hnojení,osvit rostlin,závlahový systém,měření a regulaci až po konstrukci.Disponujeme těmito všemi dovednostmi a jsme schopni pro Vás ozelenění stěn zrealizovat na klíč.Servis vertikálních zahrad pro vás zajišťujeme do 48h.

V případě zájmu Vám sestavíme cenovou nabídku a poskytneme kompletní technickou podporu.

Nabízíme také „Rostlinné obrazy“

Jsou tvořeny ze speciálních PVC desek, Obraz funguje jako „truhlík“, stačí tedy pouze zalévat vodou s občasnou příměsí hnojiva v horní části obrazu a případnou přebytečnou vodu ve spodní části odpustit. Na přání automatizovaná varianta.Produkt vyrábíme na míru dle požadavků zákazníka, od rozměru, výběru rostlin, barvy rámu dle RAL stupnice, LED osvětlení.

DE

Die vertikale gärten

wir bieten Ihnen die Wandbegrünung drinnen und draußen. Diese Begrünungsmethode wird als vertikale Gärten bezeichnet. Es handelt sich um die Bepflanzung von vertikalen Wänden durch Befestigungen, wodurch – insbesondere im Innenraum – eine ansprechende, ästhetische Verzierung entsteht, die zugleich die Staubbildung reduziert, die Sauerstoffmenge erhöht und dadurch die Atmung erleichtert.

Diese Begrünungsmethode betreiben wir seit einigen Jahren. Wir haben verschiedene Technologien ausprobiert und jetzt gehen wir auch den Weg unserer eigenen Entwicklung. Wir haben Kontakte und Zusammenarbeit mit einigen westeuropäischen Firmen aufgenommen, deren Systeme wir als hochentwickelt ansehen und ebenfalls installieren.

Die Ausführung der Wandbegrünung ist aufwendig, von der Auswahl von zweckmäßigen Pflanzen über Düngung, Pflanzenbelichtung, Bewässerungssystem, Messung und Regulierung bis zur Konstruktion. Wir verfügen über eigene Fachkräfte für alle diesen Arbeiten. Eine weitere Variante der vertikalen Gärten sind die pflanzenbilder.

Pflanzenbilder

Das Bild besteht aus speziellen PVC-Platten, es ist leicht, fest und ermöglicht die Formvielfalt. Das Bild fungiert als ein „Blumenkasten“; es reicht, die Pflanzen im oberen Bildteil mit Wasser mit Düngerzusatz zu gießen und eventuelles Überschusswasser vom unteren Teil abzulassen.

Das Produkt wird auf den Kunden zugeschnitten (Ausmaß, Pflanzenauswahl, Rahmenfarbe, Beleistung und LED-Hintergrundbeleuchtung).

Auf Wunsch können wir auch die automatische Gießenvariante einbauen.

Die Instandhaltung der vertikalen Gärten wird innerhalb von 48 Std. sichergestel.

EN

Vertical garden

we offer indoor and outdoor wall greening. The greening method is referred to as green wall or vertical garden. It consists of planting on vertical walls, to which the plants are attached and, especially indoors, create a nice aesthetic decoration, which also reduces dustiness, increases the amount of oxygen and facilitates breathing.

We have been engaged in this type of greening for several years. We have tried various technologies, and also pursue our own development. We have established cooperation with several firms in Western Europe, whose system we consider the most advanced, and we also install it.

Wall greening is challenging in terms of design, including the selection of appropriate plants, fertilisation, illumination of the plants, irrigation system, measurement and regulation, as well as construction. We have our own staff for all of this professional work.

Another variant of green wall is plant tapestry.

The tapestry is made up of special PVC boards, is lightweight, sturdy, and allows for a variety of shapes. The tapestry works as a ‘plant pot’; it only needs to be watered, with an addition of fertiliser, in its upper section, and any superfluous water in its lower section needs to be discharged.

Our product is tailor-made, produced according to customer requirements /size, choice of plants, colour of the frame, mouldings and LED backlight/.

We install an automated watering version as an option.

We provide green wall servicing within 48 hours.

+420 602 387 048
+420 602 350 530

Na Vysoké II 22
252 28 Vonoklasy